Page 6 - Untitled-1
P. 6
Jesenski sejem Komenda

PROGRAM DOGODKOV
Predstavitev varnega dela z motorno žago
na spodnjem delu sejma. Predstavitve bodo objavljene na
predstavitvenem prostoru.
Organizator Zavod za gozdove Slovenije

20.00 Za najboljši petkov sejemski žur v šotoru ob
parkirišču (pri vhodu na sejem) bodo poskrbeli
POP DESIGN in SKUPINA TEQUILA

Sobota, 7. oktober 2017
(sejem je odprt od 9.00 do 18.00)

Razstava hafl ingerjev
- predstavljenih bo okrog 15
Petek, 6. oktober 2017 konj (2 kobili z žrebeti, 2 brez
(sejem je odprt od 10.00 do 18.00) žrebet, 2 triletni žrebici, kastra-
ti …)
Strokovno srečanje 9.00 dogon živali
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ljubljana 11.00 predstavitev živali
(Srečanje bo v prostorih Konjeniškega kluba Komenda - nad 14.00 predstavitev živali
pisarno pri novih hlevih)
Predstavitev podjetnikov, obrtnikov in kmetovalcev iz obči-
10.00 Pomen reje telet na kmetijah, Jasmina Slatnar KGZS- ne Komenda.
ZAVOD LJ V šotoru številka 8 jih bodo predstavljali štipendisti Ustanove
10.15 Sesek sledi teletu, Samuel Malard - podjetje MILK BAR. Petra Pavla Glavarja Komenda.
Predstavitev bo v francoščini. Prevajal bo g. Igor Tumpej.
11.30 Razprava
Predstavitev varnega dela z
12.00 Slovesno odprtje sejma motorno žago
Konjeniški klub Komenda in občina Komenda v sodelo- na spodnjem (jugovzhodnem
vanju z delu) sejma. Predstavitve bodo
- Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljene na predstavitvenem
RS in s prostoru.
- Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije Organizator Zavod za gozdove
- Nastop KD Godba Komenda, Twirling in mažoretni Slovenije
PROGRAM z basistom Nejcem Vrhovnikom, Klapa Stari trg (Jernej Glasbeni gostje na sejmu
klub Komenda, FS DU Komenda, Harmonikar Jaka Blaž
Leskovec, Branko Strehar, Franci Stoschitzky, Marijan
11.00 Sprehod po sejmu Har-
Potočnik- vodja Primož Leskovec)
monikarskega orkestra:
»Barbara Premogovnik
Sejem bo odprl predsednik državnega zbora dr. Milan Velenje«
Brglez z županom Občine Komenda Stanislavom Po- 14.00 Sprehod po sejmu Pihal-
glajnom in predsednikom Konjeniškega kluba Lojzetom nega orkestra Alples Že-
Lahom. lezniki
16.00 Sprehod po sejmu God-
Predstavitev podjetnikov, obrtnikov in kmetovalcev iz obči- be Dobrepolje
ne Komenda. 20.00 Zabavni program v šotoru ob parkirišču (pri vhodu
V šotoru številka 8 jih bodo predstavljali štipendisti Ustanove na sejem). Za najbolj nori sobotni sejemski žur bo-
Petra Pavla Glavarja Komenda. sta poskrbeli SKUPINA CALYPSO in SKATER

4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11