Page 6 - Jesenski_sejem_v_Komendi_2018
P. 6

Jesenski sejem Komenda


PROGRAM DOGODKOV


Petek, 12. oktober 2018 Sobota, 13. oktober 2018
(sejem je odprt od 10.00 do 18.00) (sejem je odprt od 9.00 do 18.00)

10.00 Razstava konj - predstavljeni bodo Slovenski hla-
Strokovno predavanje dnokrvni konj, Posavski konj, Haf inški konj in Li-
v organizaciji Sejma Komenda in Kmetijsko picanski konj.
gozdarske zbornice Slovenije - Zavod Ljubljana Program predstavitev bo strokovno povezoval stro-
ter Osemenjevalnega centra Preska. Predavanje kovni vodja DPO v konjereji Doc. dr Matjaž Mesarič,
v prostorih Konjeniškega kluba Komenda - nad DVM.
pisarno KK Komenda.
Investicija v bodočo generacijo
KATERA POT JE PRAVA?
Izbira bikov za osemenjevanje 9.00 predstavitev konj
Predavatelj magister Janez Kunc, dr. vet. med. 11.00 predstavitev konj
12.00 Slovesno odprtje 23. Kmetijsko obrtnega sej- 14.00 predstavitev konj
ma in razstave konj v Komendi
Nastopili bodo KD Godba Komenda, Twirling
in mažoretni klub Komenda, Folklorna skupina
Društva upokojencev Komenda in Kvartet Fan- Predstavitev varnega dela z motorno žago na spo-
tje iz treh vasi. dnjem (jugovzhodnem delu) sejma. Predstavitve bodo
objavljene na predstavitvenem prostoru.
Organizator Zavod za gozdove Slovenije

Glasbeni gostje na sejmu
15.00 Veselo popoldne z Godbo Komenda - kapelnik
Peter Šala - Glasbeni sprehod po sejmu s krajši-
mi nastopi pri razstavljavcih in daljši nastop pri
glasbenem šotoru (pri vhodu na sejem).


Predstavitev varnega
dela z motorno žago
na spodnjem delu sej-
ma. Predstavitve bodo
objavljene na predsta-
vitvenem prostoru.
Organizator Zavod za
gozdove Slovenije
21.00 Zabavni program v šotoru ob parkirišču
(pri vhodu na sejem)
21.00 Za najboljši petkov sejemski žur v šotoru ob
parkirišču (pri vhodu na sejem) bosta poskrbe- Za najbolj nori sobotni sejemski žur bosta poskrbe-
la INES ERBUS in Skupina CALYPSO. la Ansambel STIL in Skupina TEQUILA.


4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11